THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị ở 260 người bệnh
tham gia nghiên cứu đạt 76,2%. Trong đó, tỷ lệ tuân thủ thời gian dùng thuốc
thường xuyên đạt 97,3%, tỷ lệ tuân thủ chế độ ăn ít muối trong hầu hết các
bữa ăn là 85,4%, tỷ lệ người bệnh không còn uống hoặc rất ít khi uống rượu
bia là 90,8%, tỷ lệ người bệnh tuân thủ chế độ luyện tập thể dục thường xuyên
là 65,4%, tỷ lệ người bệnh không còn hút thuốc lá là 82,3%. Nghiên cứu của
chúng tôi tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố trình độ
học vấn, thu nhập, giới tính, trầm cảm và kiến thức của người bệnh về bệnh
động mạch vành với mức độ tuân thủ điều trị của người bệnh.
Như vậy phần lớn người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da đã
tuân thủ điều trị. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa tỉ lệ tuân thủ điều trị, người
điều dưỡng và nhân viên y tế cần quan tâm đến một số yếu tố liên quan như
nâng cao nhận thức, kiến thức về bệnh và phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm để
điều trị kịp thời
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.