THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỆT MỎI CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT MỞ Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG NĂM 2018

* Thực trạng mệt mỏi của người bệnh sau phẫu thuật ổ bụng
- Điểm trung bình ngày thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là 115,65; 107,38 và
94,19, ngày thứ năm và thứ bảy lần lượt là 77,24; 60,09. - Phân loại mệt mỏi: ngày thứ nhất, thứ hai 100% mệt mỏi cao; ngày thứ ba 95,1%
mệt mỏi cao, 4,9% mệt mỏi trung bình; ngày thứ năm 79,7% mệt mỏi trung bình,
20,3% mệt mỏi cao và thứ bảy 99,3% mệt mỏi trung bình, 0,7% mệt mỏi cao.
* Một số yếu tố liên quan đến mệt mỏi của người bệnh
- Lo lắng sau phẫu thuật liên quan thuận với mệt mỏi (r từ 0,225 đến 0,711, p

Từ khóa: mệt mỏi, đau, lo lắng, phẫu thuật ổ bụng

89 p hieutvdd 15/05/2019 538 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.