THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type II. Đề xuất giải pháp nâng cao kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type II tại phòng khám đa khoa trường CĐ Y tế Thái Nguyên
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.