THỰC TRẠNG CHĂM SÓC HÔ HẤP CHO NGƯỜI BỆNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập của điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập của điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Từ khóa: Chăm sóc, hô hấp, thông khí nhân tạo

112 p hieutvdd 15/05/2019 311 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.