THAY ĐỔI KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH YÊN BÁI SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái sau can thiệp giáo dục năm 2018
2. Đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái sau can thiệp giáo dục năm 2018

Từ khóa: Đái tháo đường type 2, tự chăm sóc

118 p hieutvdd 15/05/2019 180 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.