PHẠM THỊ PHƯƠNG. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2022. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2022...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.