Nghiên cứu tầm hoạt động cột sống thắt lưng ở người trưởng thành bình thường và một số đối tượng bệnh lý vùng thắt lưng

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu tầm hoạt động cột sống thắt lưng ở người trưởng thành bình thường và một số đối tượng bệnh lý vùng thắt lưng trình bày một số nội dung chính sau: Đánh giá tầm hoạt động CSTL ở người trưởng thành bình thường trong độ tuổi 17-59, xác định tầm hoạt động CSTL ở một số đối tượng người có đau thắt lưng và người bệnh thoát vị đĩa đệm CSTL trước và sau điều trị phẫu thuật.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.