Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nồng độ Immunoglobulin G, Albumin và chức năng hàng rào máu - não ở bệnh nhân đột quỵ trên lều tiểu não giai đoạn cấp

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nồng độ Immunoglobulin G, Albumin và chức năng hàng rào máu - não ở bệnh nhân đột quỵ trên lều tiểu não giai đoạn cấp trình bày các nội dung chính sau: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân đột quỵ não trên lều tiểu não giai đoạn cấp tính, xác định nồng độ Immunoglobulin G, Albumin và chức năng hàng rào máu - não ở bệnh nhân đột quỵ trên lều tiểu não giai đoạn cấp tính, đối chiếu chức năng hàng rào máu - não với lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân đột quỵ não trên lều tiểu não giai đoạn cấp tính.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.