Ebook Phẫu thuật thần kinh - Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não: Phần 1

Ebook "Phẫu thuật thần kinh - Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược giải phẫu sọ não; Các phương tiện và dụng cụ trong phẫu thuật cấp cứu sọ não; Kỹ thuật mổ vết thương xoang hơi trán; Kỹ thuật mổ vết thương sọ não hở; Kỹ thuật mổ vết thương xoang tĩnh mạch; Kỹ thuật mổ máu tụ ngoài màng cứng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.