Ebook Bệnh học tim mạch (Tập 2): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của "Ebook Bệnh học tim mạch (Tập 2)" thông tin kiến thức về chẩn đoán và điều trị một số rối loạn nhịp riêng biệt; ngất và hạ huyết áp; bệnh tim bẩm sinh ở người lớn; thông liên thất; thông liên nhĩ; còn tồn tại ống động mạch; cửa số phế chủ; hẹp động mạch phổi; không lỗ van động mạch chủ; bệnh Ebstein; không lỗ van ba lá; tứ chứng Fallot; thất phải có hai đường ra...