Ebook Bệnh học tim mạch (Tập 2): Phần 1

"Ebook Bệnh học tim mạch (Tập 2): Phần 1" cung cấp với những kiến thức hẹp van 2 lá; bệnh hở van hai lá; hẹp van động mạch chủ; hở van động mạch chủ; nhồi máu cơ tim cấp chẩn đoán và điều trị; hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh lên; cơn đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên; choáng tim trong hội chứng động mạch vành cấp; chẩn đoán và điều trị cơn đau thắt ngực ổn định; điều trị rối loạn nhịp tim bằng thuốc, bằng kích thích điện bằng kích thích điện và phẫu thuật.