ĐINH THỊ KIM HOA. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư dạ dày tại Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh chăm sóc người bệnh ung thư dạ dày...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.