Đậu Thị Hiền - Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi U phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2017

1. Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật nội soi U phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đa Khoa thành Phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2017.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác chăm sóc sau phẫu thuật nội soi U phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2017.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.