CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả thực trạng chất lượng giấc ngủ và xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người bệnh tăng huyết áp...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.