CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ TUỔI MÃN KINH TẠI HUYỆN KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG NĂM 2018

Điểm trung bình của CLCS của phụ nữ là 65,4 ± 7,80. Có 41,9% phụ nữ có CLCS tốt. Điểm CLCS cao nhất thuộc lĩnh vực môi trường với 21,45 ± 3,64 điểm, thấp nhất thuộc lĩnh vực quan hệ xã hội với 9,80 ± 1,27 điểm. Tham gia thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động xã hội, cách xử lý khi gặp các triệu chứng mãn kinh và mức độ triệu chứng mãn kinh là những yếu tố liên quan đến CLCS (p
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.