Bài giảng Siêu âm phần phụ của thai - ThS. Trần Danh Cường

Bài giảng trình bày các nội dung siêu âm phần phụ của thai bao gồm bánh rau, dây rau (dây rốn), nước ối, các hình hình ảnh siêu âm, phân tích hình ảnh siêu âm... Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.