Bài giảng AMH tự động trên đánh giá đáp ứng buồng trứng trong IVF - Ths. Bs. Nguyễn Quốc Anh

Bài giảng AMH tự động trên đánh giá đáp ứng buồng trứng trong IVF do Ths. Bs. Nguyễn Quốc Anh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về AMH; AMH bán tự động; AMH tự động hoàn toàn; Nghiên cứu hồi cứu về AMH tự động trong đánh giá đáp ứng
buồng trứng tại bệnh viện Từ Dũ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.