• Bài giảng Bệnh lý cơ tử cung (Phần 2)

  Bài giảng Bệnh lý cơ tử cung (Phần 2)

  Bài giảng Bệnh lý cơ tử cung (Phần 2) trình bày các nội dung sau: Lạc nội mạc trong cơ, Adénomyose, chẩn đoán siêu âm, khuyết dịch eo tử cung, mổ soi buồng tử cung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   43 p ndun 23/08/2020 7 1

 • Bài giảng Bệnh học cơ tử cung (Phần 1)

  Bài giảng Bệnh học cơ tử cung (Phần 1)

  Bài giảng Bệnh học cơ tử cung (Phần 1) trình bày các nội dung về u xơ tử cung, lạc nội mạc trong cơ tử cung và túi dịch ở sẹo mổ đoạn eo tử cung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   38 p ndun 23/08/2020 7 1

 • Bài giảng Hình ảnh siêu âm bình thường các chi

  Bài giảng Hình ảnh siêu âm bình thường các chi

  Bài giảng Hình ảnh siêu âm bình thường các chi trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát các chi, các chi của thai ở quý II và III, khảo sát xương đùi, đo độ dài xương đùi, khảo sát xương cánh tay, bàn tay co quắp hai bên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   28 p ndun 23/08/2020 8 1

 • Bài giảng Siêu âm và đặt dụng cụ tránh thai

  Bài giảng Siêu âm và đặt dụng cụ tránh thai

  Bài giảng Siêu âm và đặt dụng cụ tránh thai trình bày các nội dung chính sau: Tránh thai bằng dụng cụ, DCTT đồng – bạc, DCTT có hormone, nguy cơ/Biến chứng khi đặt VTT, sự di chuyển của DCTT,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p ndun 23/08/2020 8 1

 • Bài giảng Khảo sát chi thai rối loạn phát triển xương

  Bài giảng Khảo sát chi thai rối loạn phát triển xương

  Bài giảng Khảo sát chi thai rối loạn phát triển xương trình bày các nội dung chính sau: Les dysostoses, sàng lọc dysostoses, chẩn đoán dysostoses, các bất thường ngắn chi, bất sản ngọn chi, cong xương chày, thiểu sản xương đùi đơn độc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p ndun 23/08/2020 10 1

 • Bài giảng Siêu âm Doppler sản khoa

  Bài giảng Siêu âm Doppler sản khoa

  Bài giảng Siêu âm Doppler sản khoa trình bày các nội dung chính sau: Siêu âm Doppler, công thức Doppler, Doppler xung, Doppler năng lượng, các trường khảo sát Doppler, tái tổ chức mạch máu tử cung, phổ của động mạch tử cung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p ndun 23/08/2020 8 1

 • Bài giảng Siêu âm tại phòng sinh

  Bài giảng Siêu âm tại phòng sinh

  Bài giảng Siêu âm tại phòng sinh trình bày các nội dung chính sau: Thăm khám ở thai đủ tháng, chẩn đoán ngôi thai, siêu âm qua ngã bụng, siêu âm qua môi lớn, siêu âm qua đáy chậu, lọt ngôi thai,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p ndun 23/08/2020 9 1

 • Bài giảng Các phương pháp thăm dò chức năng tim

  Bài giảng Các phương pháp thăm dò chức năng tim

  Bài giảng Các phương pháp thăm dò chức năng tim có nội dung chia thành 2 phần chính: Những phương pháp thăm dò không chảy máu (mỏm tim đồ, trở kháng tim, động mạch cảnh đồ, tâm thanh đồ, tâm thanh cơ động đồ, véc tơ tim đồ, điện tâm đồ); các phương pháp thăm dò chảy máu (có xâm nhập): Thông tim, sinh thiết cơ tim, màng ngoài tim, chụp động mạch...

   79 p ndun 28/07/2020 21 1

 • Bài giảng Chiến lược điều trị tăng huyết áp để giảm biến cố tim mạch

  Bài giảng Chiến lược điều trị tăng huyết áp để giảm biến cố tim mạch

  Bài giảng "Chiến lược điều trị tăng huyết áp để giảm biến cố tim mạch" có nội dung chia làm 3 phần cập nhật vấn đề: Sự cần thiết điều trị tăng huyết áp, các biện pháp để giảm biến cố tim mạch, và đưa ra kết luận cho bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ndun 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Điện tâm đồ trong rối loạn dẫn truyền tim - BS. Trần Tuấn Việt

  Bài giảng Điện tâm đồ trong rối loạn dẫn truyền tim - BS. Trần Tuấn Việt

  Bài giảng "Điện tâm đồ trong rối loạn dẫn truyền tim" có nội dung chia sẻ về: Phân loại rối loạn nhịp, block nhánh trái, block dẫn truyền nhánh phải, block nhĩ thất, bệnh lý nhiều phân nhánh... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   39 p ndun 28/07/2020 18 1

 • Bài giảng Đại cương sinh lý máu, sinh lý hồng cầu

  Bài giảng Đại cương sinh lý máu, sinh lý hồng cầu

  Bài giảng Đại cương sinh lý máu, sinh lý hồng cầu với các nội dung sinh lý học hồng cầu; quá trình tạo và các yếu tố tham gia tạo hồng cầu, quá trình sản sinh hồng cầu, rối loạn lâm sàng của dòng hồng cầu, quá trình sinh sản bạch cầu; đời sống bạch cầu; nhóm máu và truyền máu...

   94 p ndun 28/07/2020 19 1

 • Bài giảng Điện tâm đồ bình thường và một số bệnh lý

  Bài giảng Điện tâm đồ bình thường và một số bệnh lý

  Bài giảng Điện tâm đồ bình thường và một số bệnh lý trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm các sóng điện tâm đồ bình thường, triệu chứng điện tâm đồ của dày thất, dày nhĩ, đặc điểm điện tâm đồ của blốc nhĩ thất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p ndun 28/07/2020 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số