• Bài giảng Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng - TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy

  Bài giảng Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng - TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy

  Bài giảng Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng do TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sinh bệnh học hen & COPD; Bản chất viêm trong COPD; Các kiểu hình hen; Thực trạng quản lý hen - COPD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   49 p ndun 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Theo dõi nồng độ Tacrolimus trên bệnh nhân ghép thận tại BV Vinmec Times City - hỗ trợ từ dược lâm sàng

  Bài giảng Theo dõi nồng độ Tacrolimus trên bệnh nhân ghép thận tại BV Vinmec Times City - hỗ trợ từ dược lâm sàng

  Bài giảng Theo dõi nồng độ tacrolimus trên bệnh nhân ghép thận tại BV Vinmec Times City - hỗ trợ từ dược lâm sàng trình bày các nội dung chính sau: Ghép thận và thuốc ức chế miễn dịch; Kết quả theo dõi nồng độ Tacrolimus trong máu trên BN ghép thận tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City (2016 – 2017); Vai trò và hỗ trợ từ Dược lâm sàng trong TDM Tacrolimus.

   34 p ndun 28/11/2021 12 0

 • Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim

  Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim

  Bài giảng Xử trí cấp cứu vết thương tim có nội dung trình về các biện pháp chẩn đoán, chọc hút màng ngoài tim, mở màng tim tối thiểu, hồi sức trước mổ, phẫu thuật cấp cứu, lựa chọn đường mở ngực, kiểm soát chảy máu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p ndun 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng có nội dung tập trung trình bày về các vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; một số mô hình hoạt động hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   22 p ndun 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được học thuyết Âm Dương; Trình bày được học thuyết Ngũ Hành; Trình bày được học thuyết Tạng tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p ndun 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được nội nhân; Trình bày được ngoại nhân; Trình bày được bất nội ngoại nhân; Trình bày được nội thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p ndun 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa được Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch; Trình bày được tác dụng của Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p ndun 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 5: Tứ chẩn

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 5: Tứ chẩn

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 5: Tứ chẩn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được phương pháp Vọng chẩn; Trình bày được phương pháp Văn chẩn; Trình bày được phương pháp Vấn chẩn; Trình bày được phương pháp thiết chẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p ndun 28/11/2021 11 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 2: Học thuyết tạng tượng

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 2: Học thuyết tạng tượng

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 2: Học thuyết tạng tượng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được chức năng của tạng; Trình bày được chức năng của phủ; Trình bày được chức năng của phủ kỳ hằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p ndun 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp, cung cấp cho người học những kiến thức như:Trình bày được hai cương Biểu – Lý; Trình bày được hai cương Hàn – Nhiệt; Trình bày được hai cương Hư – Thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p ndun 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Những điểm mới trong TT.51 “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”

  Bài giảng Những điểm mới trong TT.51 “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”

  Bài giảng Những điểm mới trong TT.51 “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ” trình bày dịch tễ phản vệ; dùng từ phản vệ thay cho sốc phản vệ; phản vệ hai pha; phân loại phản vệ và cơ chế; chẩn đoán phản vệ dựa vào tổ chức dị ứng thế giới (WAO)...

   47 p ndun 27/10/2021 18 1

 • Bài giảng Xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

  Bài giảng Xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

  "Bài giảng Xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh" cung cấp khái niệm và đặc tính cơ bản của chỉ số chất lượng; giới thiệu dự thảo bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

   39 p ndun 27/10/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số