• Giáo trình Ngoại y học hiện đại: Phần 1

  Giáo trình Ngoại y học hiện đại: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Ngoại y học hiện đại" cung cấp cho học viên những nội dung về: triệu chứng ngoại y học hiện đại; bệnh án ngoại khoa; khám chấn thương, vết thương ngực; khám bụng ngoại khoa; khám chấn thương sọ não; khám chi - cột sống và xương chậu; khám hậu môn - trực tràng; triệu chứng nhọt, áp xe hậu bối, chín mé; hội chứng tắc...

   92 p ndun 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Ngoại y học hiện đại: Phần 2

  Giáo trình Ngoại y học hiện đại: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Ngoại y học hiện đại" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: bệnh học ngoại y học hiện đại; chạm thương bụng; chấn thương và vết thương ngực; chấn thương và vết thương sọ não; đại cương bỏng; sốc chấn thương; sỏi mật và các biến chứng của sỏi ống mật chủ; viêm tụy cấp; sỏi hệ tiết niệu; viêm...

   154 p ndun 26/11/2022 2 0

 • GT. SINH LÝ HỌC

  GT. SINH LÝ HỌC

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   257 p ndun 24/11/2022 7 0

 • GT. KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

  GT. KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   173 p ndun 22/11/2022 3 0

 • GT.NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI

  GT.NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   188 p ndun 22/11/2022 56 0

 • GT. DƯỢC LÝ HỌC

  GT. DƯỢC LÝ HỌC

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   267 p ndun 02/11/2022 452 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (in lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (in lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Dinh dưỡng trẻ em cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dinh dưỡng học đại cương; các nhóm lương thực, thực phẩm; dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ, mẫu giáo; dinh dưỡng giúp điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ em,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p ndun 25/10/2022 12 1

 • Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (in lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (in lần thứ sáu): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Dinh dưỡng trẻ em cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em; giáo dục dinh dưỡng - Sức khỏe cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp, thực hành dinh dưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ndun 25/10/2022 15 2

 • GT. TIN HỌC

  GT. TIN HỌC

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   340 p ndun 27/09/2022 35 0

 • GT. TÂM LÝ Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC (áp dụng từ ĐHCQ k18)

  GT. TÂM LÝ Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC (áp dụng từ ĐHCQ k18)

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   153 p ndun 27/09/2022 124 0

 • GT. TÂM LÝ Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC (áp dụng cho các khoá trừ ĐHCQ K18)

  GT. TÂM LÝ Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC (áp dụng cho các khoá trừ ĐHCQ K18)

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   166 p ndun 27/09/2022 80 0

 • GT. SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH

  GT. SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   164 p ndun 27/09/2022 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số