• Ebook Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  Ebook Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Tác phẩm chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân, tác hại và các biện pháp phòng chống. Từ đó cuốn sách phân tích các nguyên nhân và đề ra năm giải pháp cơ bản để phòng chống tham những...

   34 p ndun 14/03/2019 39 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục: Phần 1 - GS.TS. Phan Ngọc Liên

  Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục: Phần 1 - GS.TS. Phan Ngọc Liên

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục” do GS.TS Phan Ngọc Liên và các đồng nghiệp biên soạn đã kế thừa, phát triển và hệ thống những quan điểm lí luận về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đề xuất một số kiến nghị vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực ngành giáo dục trong tình hình và điều kiện hiện nay. Sách gồm 2...

   344 p ndun 14/03/2019 45 0

 • Ebook Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước" có kết cấu gồm 4 chương: Hồ Chí Minh và một số nguồn ảnh hưởng; Hồ Chí Minh và tâm thức Folklore Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, sự thử thách thế kỷ và kết luận. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   152 p ndun 14/03/2019 45 0

 • Ebook Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập: Phần 1 - ThS. Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập: Phần 1 - ThS. Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập” được biên soạn không ngoài mục đích cung cấp thêm cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu về một giai đoạn có tính chất bước ngoặt trong lịch sử dân tộc nói chung, về những giờ phút trong đại trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Để qua đó, khẳng định niềm tự hào...

   64 p ndun 14/03/2019 29 0

 • Ebook Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập: Phần 2 - ThS. Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập: Phần 2 - ThS. Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập” gồm các nội dung: Bối cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập; Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn; những câu chuyện, những hồi ức về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập.

   60 p ndun 14/03/2019 39 0

 • Ebook Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Ebook Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Phần 2 cuốn sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" gồm các bài viết: Thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới.

   22 p ndun 14/03/2019 26 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 7...

   172 p ndun 14/03/2019 68 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn gồm nội dung chương VIII đến chương XIII. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Liên minh giữa công nhân, nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,... Mời bạn đọc cùng tham...

   141 p ndun 14/03/2019 52 0

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

   217 p ndun 14/03/2019 46 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm có những nội dung như: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, tư tưởng...

   255 p ndun 14/03/2019 42 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị do GS.TS Phạm Quang Phan chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, không đề cập lại nội dung cơ bản về kinh tế chính trị đã được nêu ở tập sách học Chính trị mà học sinh trong các trường trung học chuyên...

   209 p ndun 14/03/2019 40 0

 • Ebook Phẫu thuật thoát vị đĩa nệm cột sống

  Ebook Phẫu thuật thoát vị đĩa nệm cột sống

  Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, cuốn sách "Phẫu thuật thoát vị đĩa nệm cột sống" giới thiệu đến các bạn những nội dung về giải phẫu, chức năng sinh lý, bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của thoát vị đĩa nệm, phân loại và chuẩn đoán bệnh lâm sàng thoát vị đĩa nệm, các phương pháp điều trị thoát vị đĩa nệm,... Với các bạn đang học...

   236 p ndun 14/03/2019 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số